פאנל – סדנה בנושא חנייה במקום אסור ובאזור חנייה בתשלום

פתיחת הפאנל - הרב גדעון פרל

הרב אפרים שימלמן

הרב ניר אביב

הרב יעקב ורהפטיג

הרב ציון כהן

הרב ציון כהן

הרב ציון כהן

הרב יעקב ורהפטיג

הרב ציון כהן

הרב ניר אביב

הרב אפרים שימלמן

הרב ציון כהן

הרב יעקב ורהפטיג

הרה"ג אריה שטרן

הרב אפרים שימלמן