בית הדין לענייני ממונות
מצפה יריחו

הדיינים

הרב יהודה קרויזר
אב בית הדין ורב היישוב
הרב ברוך פז
דיין
צלם: יעקב אפללו
הרב ישועה רטבי
דיין

פסקי דין

המשך החזקת כלב שתקף

בת של התובעים עברה ליד ביתו של הנתבע. הכלב של הנתבע יצא מבית הנתבע ונשך אותה. התובעים דורשים את סילוק הכלב מהיישוב.

קרא עוד »

הזמינו סרטון ובאירוע לא הצליחו להפעילו

הנתבע הינו עורך סרטים שערך עבור התובעים סרטון בת מצווה. הוסכם שהנתבע יעביר את הסרטון בדיסק און-קי דרך תושב שמגיע למקום מגורם של התובעים. הנתבע ביקש מהתובעת שתבדוק אם הסרטון עולה במחשב שלהם, אך התובעת הייתה עסוקה ולא התפנתה לבדוק את הסרטון ובשעת האירוע הסרטון לא עבד. התובעים לא רוצים לשלם על הסרטון, כיוון שהוא לא עבד בשעת האירוע. הנתבע מצידו תובע את הסכום המלא, וכן תובע את עלות הדיסק און קי שרכש עבורם ואבד ע"י התובעים.

קרא עוד »

עובד שבפועל עשה גם את מלאכתו של עובד אחר

שלמה מינה את צבי להוסיף קומה לביתו בתיווכו של נתן. נתן פיקח על העבודה. ההתקשרות הופסקה עקב חילוקי דעות שנידונו בפסק קודם בין שלמה לצבי. כעת תובע נתן את צבי עקב דמי תיווך שלא שולמו לטענתו, דמי ניהול שקבל צבי בעוד שנתן עשה את העבודה בפועל וכן עבור תוספת עבודה עקב אי ביצוע המלאכה כראוי על ידי צבי. שלמה תובע מצבי החזר כיוון שלא בצע את העבודה כראוי. צבי מודה בחלק מדמי התיווך שתובע נתן אך טוען שחלקם הובטח בתמורה לעבודה בשטח וזו לא נעשתה עקב הפסקת ההתקשרות.

קרא עוד »

מינה את קבלן המשנה במקום הקבלן הראשי באמצע העבודה

צבי החל בבניית פרויקט עבור שלמה. צבי מינה קבלן משנה כושל ונאלץ להחליפו באיברהים. לאחר שהתעוררה מחלוקת בין שלמה לאיברהים בעניין הסדרי התשלום ומחלוקת בין צבי לשלמה בעניין המשך העסקת איברהים הודיע שלמה לצבי שהוא ממשיך את ההתקשרות עם איברהים עם צבי או בלעדיו. צבי עזב ושלמה החתים את איברהים על אותו חוזה שחתם עם צבי. שלמה תובע מצבי את דמי המקדמה ששלם כיוון שלטענתו צבי לא עשה את מלאכתו כראוי ואף מעל בכספי הפרויקט, סכומים שצבי קבל שלא כדין ודמי נזקים עקיפים מחמת העיכוב בגמר הפרויקט. צבי טוען שאף שלא נכח במקום העבודה נעשתה וזה המדד הקובע בעבודת קבלן.

קרא עוד »

דרישה להעברת מכולת אשפה שכונתית

במשך מספר שנים היה פח אשפה סמוך לבית התובע, בחודשים האחרונים נבנתה תחנת אוטובוס במיקום של הפח, והמועצה הזיזה את פח האשפה קרוב יותר לבית התובע, התובע מתנגד להצמדת המכולה לביתו בגלל הריח הרע הנודף מן המכולה ומגיע לביתו, התובע דורש מנציגי השכונה להעביר את מיקום הפח למקום אחר בשכונה.

קרא עוד »

דרשות ומאמרים

המשפטים כהכנה הכרחית לקבלת התורה

מו' החיבור בפסוק "ואלה המשפטים" לומדים שיש קשר הדוק בין מתן התורה במעמד הר סיני לפרשת משפטים.
במדרש מומשלים המשפטים לחיל משמר ההולך לפני אשה חשובה. ההסבר הבסיסי לכך הוא שלא ניתן לקבל את התורה כל עוד אין צדק בחברה.
הסבר נוסף הוא שהמשפטים הם ההמחשה הברורה ביותר לכך שהתורה היא מה'. שהרי המשפט הוא היושר המוחלט, ואיך יכול אדם לדון את חברו, וכי הוא יודע מה היושר המוחלט? אלא רק מכח הרשות שנתן ה' לדון ומכח נוכחותו במשפט ניתן לשפוט.
המשפט הוא ההכנה הלאומית למתן תורה בעוד שדין המזבח הוא הכנה פרטית.

קרא עוד »