רבנים ואישים – סדנה בנושא חנייה במקום אסור ובאזור חנייה בתשלום

הרב ברוך פז

הרה"ג רצון ערוסי

ר' ראובן פז

הרב ניר אביב

הרב אוריאל אליהו

עו"ד שלמה בן מנחם (דלפן)