פאנל בנושא טענת "קים ליה" – הוועידה השנתית הראשונה

הרב אוריאל אליהו - התמודדות עם טענת "קים ליה"

פתיחת הפאנל - הרב אוריאל אליהו - התמודדות עם טענת "קים ליה"

משתתפי הפאנל - התמודדות עם טענת "קים ליה"

הצגת הבעיה - הרב אוריאל אליהו - התמודדות עם טענת "קים ליה"

הרב אהרן פלדמן - התמודדות עם טענת "קים ליה"

הרב ניר אביב - התמודדות עם טענת "קים ליה"

הרב משה פרקוביץ' - התמודדות עם טענת "קים ליה"

הרב אפרים שימלמן - התמודדות עם טענת "קים ליה"

עו"ד נפתלי גולדברג - התמודדות עם טענת "קים ליה"

הרב אהרן פלדמן - תגובה - התמודדות עם טענת "קים ליה"

הרב אוריאל אליהו - התמודדות עם טענת "קים ליה"

הרב אהרן פלדמן - התמודדות עם טענת "קים ליה"

הרב אהרן פלדמן - התמודדות עם טענת "קים ליה"

הרב ניר אביב - התמודדות עם טענת "קים ליה"

הרב משה פרקוביץ' - התמודדות עם טענת "קים ליה"

הרב אפרים שימלמן - התמודדות עם טענת "קים ליה"

עו"ד נפתלי גולדברג - התמודדות עם טענת "קים ליה"

דברי סיכום לפאנל - הרב אוריאל אליהו - התמודדות עם טענת "קים ליה"