רבנים ואישים – הוועידה השנתית הראשונה

סגן השר ח"כ אלי בן דהן - מנהל בתי הדין הרבניים לשעבר

דברי פתיחה - הרב אוריאל אליהו - "קים ליה" הלכה למעשה

הרה"ג רצון ערוסי - רב העיר קרית אונו, חבר מועצת הרבנות הראשית

הרה"ג אליעזר איגרא - חבר בית הדין הגדול

הרב אוריאל אליהו

הרה"ג אריה שטרן - הרב הראשי של ירושלים, נשיא האיגוד

הרה"ג אליעזר איגרא - חבר בית הדין הגדול

הרה"ג רצון ערוסי - רב העיר קרית אונו, חבר מועצת הרבנות הראשית

הרה"ג דב ליאור - נשיא האיגוד

עו"ד שלמה בן מנחם (דלפן) - יו"ר ועדת בתי דין לממונות של לשכת עורכי הדין מחוז ירושלים