החזר נסיעות כפול ממקומות עבודה שונים

נידון בבית הדין:

ב"ד ענב

 

הרכב הדיינים:

אב"ד

הרב שבח שולמן

דיינים נוספים בהרכב:

הרב יוסף עומר
הרב רועי יפתח

עלה לאתר בתאריך:

י״ב באב ה׳תשע״ט (יום שלישי, אוגוסט 13, 2019)

קישור לפסק באתר פסקים:

פסק דין

בעניין שבין התובע – מקום עבודה א' , מקום עבודה ב'

לבין הנתבע – העובד

תיאור המקרה

אדם העובד בשני מקומות עבודה ומקבל דמי נסיעות משניהם. לעתים, ישנן נסיעות חופפות, כאשר בנסיעה אחת הוא נוסע עבור שני מקומות העבודה. ממקום עבודה אחד הוא מקבל דמי נסיעות עבור כל החדש ללא קצבה. וממקום העבודה השני, הוא מקבל כ-2000 ₪ בחודש.

האם מוטלת עליו החובה לדווח על כך, שלעתים הוא נוסע לשני מקומות העבודה בנסיעה אחת, ע"מ שיקזזו לו מדמי נסיעות חופפות אלו.

פסק דין

שנינו במסכת כתובות (קא:)

"הנושא את האשה ופסקה עמו כדי שיזון את ביתה חמש שנים, חייב לזונה חמש שנים. ניסת לאחר ופסקה עמו כדי שיזון את ביתה חמש שנים, חייב לזונה חמש שנים… וכן לא יאמרו שניהם הרי אנו זנין אותה כאחד אלא אחד זנה ואחד נותן לה דמי מזונות. ניסת, הבעל נותן לה מזונות, והם נותנים לה דמי מזונות".

ממשנה זו אנו למדים, שכאשר ישנם כמה אנשים המתחייבים לזון את ביתה, אע"פ שאינה צריכה יותר ממזונות של אחד מהם, החיוב חל על השאר, ויינתן על ידיהם כמענק כספי. וכ"פ מרן בשו"ע אה"ע (קיד ח, ט). ועוד כתב מרן שם (סע' ז)  

"הוא הדין במי שנתחייב בפרנסת אדם אחר".  

והרמ"א בהגהה שם, מציין לסימן ס בחו"מ, שם מוגדרים התנאים להתחייבות זו.    

ואמנם יש בסימן ס' גדרים מתי מתחייב ולכמה זמן, אך נראה שאין הם שייכים לנד"ד, כיון שיש הבדל בין אדם המתחייב לחברו, שאז צריך לדון מה הייתה כוונתו, לבין התחייבות המעסיק לעובד, אשר החיוב לקבל דמי נסיעה הוא חלק מתנאי ושכר העבודה.

לכן, אם לא פירש לו בעה"ב בהדיא שדמי הנסיעות הם רק באם יצטרך להם, הרי הם כחלק מהמשכורת בין אם נצרך להם ובין אם לא. דוגמא לדבר, מורה המקבל דמי נסיעות, אפילו אם יש לו טרמפ קבוע, לא יגרע חלקו מדמי נסיעות אלו.

לכן למעשה, פטור העובד מלדווח על כך לממונים עליו, באשר אינו צריך לקזז מדמי נסיעות כאשר הוא נוסע לשני מקומות העבודה, הנמצאים באותו מקום.

"והאמת והשלום אהבו"

פסקי דין נוספים באתר:

שוכר ששמר את הבית לשוכר אחר

שוכר דירה מעוניין לעזוב את הדירה לפני תום תקופת השכירות. בעל הבית מאשר לו לעזוב רק אם הוא מוצא שוכר שיכנס במקומו. השוכר מצא אדם אחר שיכנס, הם חתמו על מסמך שהשוכר ישמור לו את הדירה ובתאריך מוסכם הוא יכנס במקומו. שבוע לאחר החתימה השוכר החלופי ביטל את רצונו להכנס לדירה, ונמצא אדם אחר שיכנס כ3 שבועות לאחר התאריך שמוסכם ביניהם. מי צריך לשלם את פער השכירות?

קרא עוד »

ביטול חופשה בצימר בגלל נגיף הקורונה

באמצע החורף של שנת התש"ף התובע הזמין צימרים לחופשה משפחתית לחופשת הקיץ. התובע שילם מקדמה בסך כמחצית מהסכום. מיד לאחר חג הפסח התובע מבקש לבטל את ההזמנה בעקבות התפרצות מגיפת הקורונה, ולקבל חזרה את דמי המקדמה.
הנתבע טוען שאין מניעה לקיים את החופשה מכיוון שהוא עומד בתנאי ה'תו הסגול' לפתיחת צימרים, ובתנאי הביטול שהוא שלח למזמין נכתב מפורש שבמקרה ביטול המקדמה תוחזר רק אם ימצאו שוכרים אחרים, וכעת אין שוכרים אחרים.

קרא עוד »

אחריות עובד על תאונה במסגרת העבודה

עובד שעשה נסיעה עבור המעסיק במסגרת עבודתו. במהלך הנסיעה הנהג פגע ברכב אחר, וגרם לנזקים כספיים סך אלפי שקלים. (בהמשך נקבל הערכת נזק משמאי רכב).

קרא עוד »

רווחים ממכירת ספרים

התובעים, הוצאת ספרים הפיצה ספר דרך רכזים אשר ירכשו את הספר ב45 ש"ח וימכרו את הספר ב60 ש"ח. הנתבע סייע בהוצאת הספר והפצתו, וחתם עימם על חוזה המאשר לו למכור את הספר ע"י קו הפצה משלו. הנתבע קנה ספרים והפיצם ע"י הרכזים של הוצאה. טענתם כי ע"י כך נגרם להם הפסד שמחמתו הרכזים מכרו פחות ספרים. וכן שהוא ישתמש בפרסום שלהם. לטענת הנתבע תוכנית הרכזים נכשלה והוא פעל עצמאית. ולגבי הפרסום, הוא לא נועד רק לתוכנית הרכזים אלא לצורך פרסום הספר.

קרא עוד »

רבנים ואישים – סדנה בנושא חנייה במקום אסור ובאזור חנייה בתשלום

סרטונים של רבנים ואישים מהסדנה בנושא חנייה במקום אסור ובאזור חנייה בתשלום
דוברים: הרב ברוך פז – דיין ב"ד מצפה יריחו, הרה"ג רצון ערוסי – רב העיר קרית אונו ויו"ר הליכות עם ישראל, ר' ראובן פז – מזכיר האיגוד, הרב ניר אביב – אב"ד כוכב יעקב, הרב אוריאל אליהו – אב"ד ענב לשעבר, עו"ד שלמה בן מנחם (דלפן) – יו"ר ועדת בתי דין לממונות של לשכת עורכי הדין מחוז ירושלים

קרא עוד »

קטגוריות משויכות: