קטגוריה: פסקי דין

הוצאות טסט עקב רשלנות בית הספר לנהיגה

ראובן הגיע לעשות טסט, וכאשר הגיע הבוחן לא הסכים לבחוןן אותו כיוון שהמסעת לא הייתה מאובזרת כראוי. הבוחן גבה את דמי הטסט. ראובן תובע את בית הספר לנהיגה לשלם את דמי הטסט כיוון שהם גרמו לו הפסד זה בזה שלא איבזרו את הרכב. ביה"ס טוען שפטור כיוון שזבה נזק בגרמא.

קרא עוד »

אפליקציה שנבנתה בהתאם להסכם אך אינה ממלאת את ייעודה

הצדדים חתמו על חוזה ואפיון לבניית אפליקציה. המזמין טוען שהאפליקציה אינה יעילה ולכן תובע להפטר מתשלום עבורה וכן תובע הפסדים שנגרמו מחוסר היעילות של האפליקציה. המתכנת טוען שגמר לבנות את האפליקציה על פי הנדרש באפיון ולכן תובע את מלא שכרו כולל התוספות וכן קנס על עיכוב בתשלום. ניתן פסק קודם בנידון שהסדיר את אופן סיום ההתקשרות אך הוא לא בוצע.

קרא עוד »

עזיבה מוקדמת של מושכר וספק מחילה

הנתבע גר בשכירות בדירת התובע. לאחר זמן הודיע הנתבע לתובע על כוונתו לעזוב את המושכר לפני סוף תקופת השכירות ולאחר שבוע עזב את המושכר ושילם דמי שכירות עבור כל החודש במהלכו עזב. התובע דורש דמי שכירות עבור חודש נוסף בו עמדה הדירה ריקה משוכרים שכן על פי החוזה על השוכר להודיע שלושה חדשים מראש לפני עזיבה והוא מודה שבשיחה שקדמה לעזיבה ויתר לשוכר על חודש וחצי. הנתבע טוען שבשיחה שקדמה לעזיבה אמר לתובע שלא יוכל לשלם עבור חודש וחצי ועל כן ישלם רק עד סוף החודש בו יעזוב ולטענתו התובע שתק ולכן הוא טוען שהוא פטור מכל תשלום נוסף, כראיה לויתור טוען הנתבע שהתובע לא דרש תשלום זה אף שהיו לו מספר הזדמנויות לעשות זאת. התובע מכחיש שוויתר על הסכום וטוען שתבע אותו מספר פעמים, בנוסף טוען התובע שלא תבע את הסכום כיוון שלא ידע עדיין בכמה ייסתכמו הפסדיו וכן מכיוון שלא היתה הזדמנות נאותה.

קרא עוד »

פיצוי על עזיבת משפחתון באמצע שנה כשהיה ספק התרשלות של המטפלת

התובעת טפלה בבתה של הנתבעת ולאחר מספר חודשים החליטה הנתבעת כי היא מעבירה את בתה למטפלת אחרת. הנתבעת שילמה את חובה עד תום ההתקשרות. התובעת תובעת תשלום עבור חודש נוסף כמוסכם בחוזה במקרה של הפסקת ההתקשרות באמצע שנה. הנתבעת טוענת כי התובעת התרשלה בתפקידה כיוון שמחמת מחלת הבת הוסכם על שעות האכלה קבועות וכי היא לא עמדה בזמני ההאכלה וכן טענה טענות נוספות. התובעת מודה כי הוסכם על שעות האכלה וטוענת כי עמדה במוטל עליה למעט פעמים ספורות.

קרא עוד »

בעלות על מקום מושב בבית כנסת

התובע רכש כסא בבית הכנסת ולאחר שתים עשרה שנות שימוש הוא חפץ לעבור להתפלל בבית כנסת אחר ולקבל את כספו חזרה או לכל הפחות לקבל אישור למכור את כסאו ועזרה במכירה. גבאי בית הכנסת טוענים שלא ניתן לקבל את הכסף חזרה ובכל אופן לא כדמי כסא חדש וכן יש לנכות את דמי ההנאה משירותי בית הכנסת, בנוסף טוענים הגבאים כי מכירת כסא בבית הכנסת היא מעשה שלא יעשה ויש בו משום זלזול בכבוד בית הכנסת. התובע טוען כי היו מכירות והחזרות של כסאות וכן טוען שנאמר לו בשעת קניית הכסא כי יוכל להחזירו בכל עת.

קרא עוד »

הפרעות שינה מחמת נביחות כלב

הצדדים גרים בשכנות. לנתבעת יש כלב המשמש לצורך טיפול ריגשי לילד, ולצורכי שמירה וביטחון. התובעת, רגישה מאוד לרעשים, ונביחות הכלב מעירות אותה בלילה ואינה מצליחה לישון, מה שגורם לה לפגיעה בתפקוד בעבודה וביכולת בנהיגה.
הצדדים גרים בשכנות טובה, ובאו לב"ד יחד למצוא פתרון לבעייה.

קרא עוד »

חיוב לצאת ידי שמים בנזק שנגרם על ידי קטן

ילדה נסעה בבימבה (רכב משחק של ילדים) והתנגשה ברכב. כעבור יומים בעל הרכב ראה סדק בפגוש וטוען שנגרם מחמת פגיעת הילדה, ותובע תיקון במוסך קרוב. הנתבע מודה שהייתה התנגשות אך מטיל ספק אם הפגיעה גרמה לנזק. הנתבע מוכן לשלם אם יחוייב ע"פ דין תורה, ומ"מ טוען שאפשר לתקן במקום זול יותר.

קרא עוד »

פשרה: מתן תוקף להסכמות הצדדים

התובע שכר דירה מהנתבע. התובע טוען כי מדירתו מגיעים רעשים בלתי סבירים מדירת המשכיר הסמוכה עקב בעיה בבידוד. התובע תובע הפסקת השכירות באופן מיידי.

קרא עוד »

עובדת עמותה שקבלה שכרה ביתר ממעסיק אחר

הנתבעת עבדה בעמותה ולאחר זמן העמותה הפנתה אותה לעבוד במועצה. והוסכם שהעמותה אחראית על כך שלא יורעו תנאי השכר שלה. בפועל המועצה נתנה שכר גבוה יותר. אך לא סיפקה החזר נסיעות. ולכן העמותה העבירה לה החזר נסיעות.

קרא עוד »